דיני עבודה

דיני עבודה

דיני עבודה הם אותם חוקים, הסכמים, נוהגים וכללים אשר מסדירים את היחסים בין עובד למעביד. דינים אלה מתווים בצורה מאוד ברורה הן את זכויותיו וחובותיו של העובד כלפי המעביד, והן את זכויותיו וחובותיו של המעביד כלפי העובד. דינים אלה כוללים חוקי יסוד, הסכמים קיבוציים, חוקי מגן, צווי הרחבה ותקנונים והסכמים שונים, אשר מסדירים באופן מפורש את היחסים הללו, שיכולים להיות גם פשוטים וברורים, אבל במקרים מסוימים מאוד ערטילאים ומורכבים.

בהיעדר חוקה בישראל, ישנם מספר חוקי יסוד אשר נוגעים לדיני העבודה, כשהעיקריים בהם הם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. חוקים אלה חוקקו על מנת לאפשר לכל אדם לבחור את משלח ידו, מבלי שיסורב עקב אפליה כזאת או אחרת.

משרד עורכי דין דיני עבודה יוסף שאבי מתמחה בתחום, ומסייע לכל עובד או מעביד לקבל את הזכויות המגיעות לו על פי חוק, במהלך השנים ליווה עו"ד יוסף שאבי עובדים ומעסיקים רבים, סיפק להם ייעוץ וליווי משפטיים ופעל לכל אורך הדרך לטובת מיצוי מלוא הפוטנציאל של זכויותיהם.

הפרת זכויות יחסי עובד מעביד

כל מקרה של הפרת זכויות בין עובד למעביד, בין אם מצד המעביד ובין אם מצד העובד, מצריכה בירור של הדברים ובמקרים רבים גם הגשת תביעה נגד הצד שהפר את הדינים. אמנם, ברוב המקרים הפרת הזכויות מתבצעת על ידי המעביד, אולם ישנם גם מקרים בהם העובד אינו עומד בהתחייבויותיו כלפי המעסיק.

דוגמאות להפרת זכויות על ידי המעביד:

הרעת תנאי עבודה – קביעה כי העובד יועבר מתפקידו לתפקיד אחר אשר השכר בגינו נמוך מהשכר שקיבל בתפקיד הקודם / המעמד ההיררכי במקום העבודה נפגע / שעות העבודה רבות יותר או שישנה דרישה לעבודה במשמרות לילה או בשבת וכל שינוי אחר בתנאי העבודה אשר גורם להפחתה בשכר / במעמד / בתנאי העבודה.

פגיעה בימי החופשה – לכל עובד מגיע יום חופשי אחד בשבוע. פגיעה ביום החופשי הזה מהווה עילה לתביעה משפטית.

דמי נסיעות – עובד זכאי לקבל דמי נסיעות על פי צו הרחבה אשר חל על המשק כולו. אי תשלום של דמי הנסיעות, במלואם או בחלקם – מהווה הפרת זכויות יחסי עובד מעביד

דוגמאות להפרת זכויות על ידי העובד:

אי שמירה על סודיות – ההפרה המוכרת ביותר של הסכמי עבודה על ידי עובדים היא אי שמירה על סודיות. עובד שנמצא מעביר מידע אודות אופן פעולת מקום העבודה שלו למקום עבודה מתחרה, פוגע במעביד שלו ויכול להיתבע על כך.

עבודה אצל מתחרה – הרבה מאוד הסכמי עבודה כוללים סעיף אשר על פיו אסור לעובד שמסיים את עבודתו לעבור לעבוד אצל מתחרה, לפחות למשך תקופת צינון מסוימת. עובד אשר בכל זאת בוחר לעבוד אצל מתחרה למרות קיומו של סעיף כזה בחוזה העבודה, מפר את זכויות המעביד ועלול לקבל על כך תביעה.

ככלל – כל מעשה אשר נוגד את ההסכם שנחתם בין עובד למעביד מהווה הפרת זכויות ועלול להוות עילה לתביעה.

היעדר הפרשות לתנאים סוציאליים

אחת מההפרות הבוטות ביותר של זכויות העובד היא היעדר הפרשה של כספים כתנאים סוציאליים. היום מעסיקים מחויבים על פי החוק להפריש לעובדיהם כספים לקרן פנסיה ולקרן השתלמות ולבטח אותם למקרה של אובדן כושר עבודה. מעסיק אשר לא מפריש לעובדיו את הכספים האלה – צפוי לקבל תביעה משפטית, אשר כנראה תחייב אותו גם בהפרשת הכספים המגיעים לעובדים וגם בפיצויים.

 

אם אתם עובדים שכירים והמעסיק שלכם הפר את חובותיו כלפיכם, או אם אתם מעסיקים ונפגעתם מעובד – משרד עו"ד יוסף שאבי הוא הכתובת עבורכם.
לקביעת פגישה ראשונית למתן ייעוץ משפטי מקצועי בנושא דיני עבודה –
צרו עמנו קשר טלפוני או דרך האתר.

דילוג לתוכן