עורך דין חוזים

עורך דין דיני חוזים

עריכת חוזים היא איננה דבר של מה בכך. חוזה הוא הסכם אשר נחתם בין שני צדדים או יותר, ומחייב את שניהם בסעיפים המצויים בו, ולכן יש חשיבות רבה לכל אות ופסיק אשר כתובים בו. מכיוון שלחוזים יש משמעות מחייבת, ושהפרה של אחד או יותר מהסעיפים עלולה לגרום לכך שתוגש תביעה נגד הצד שהפר את החוזה, חשוב מאוד לדייק בניסוח של כל אחד ואחד מהסעיפים ולכתוב אותם בצורה ההוגנת ביותר עבור שני הצדדים. על מנת שזה יקרה, כדאי מאוד לנסח חוזים אך ורק בעזרתו של עורך דין המתמחה בדיני חוזים, אשר מכיר את החוק על בוריו ויודע בדיוק איך לנסח את הסעיפים.

עורך דין לחוזים

עורך דין לחוזים מספק שירותיו לאנשים פרטיים, לעסקים, למוסדות ממשל וציבור ועוד. פעילויות עסקיות ואחרות רבות נסגרות בחוזים הנחתמים בין שני הצדדים. הם יכולים להיערך לטובת הקמת שותפות, חברות וכדומה, בעת רכישת נכסי נדל"ן ועוד. חוזים אחרים הם בתחומים בין אישיים כמו הסכמי ממון, גירושין ואחרים בתחום. עו"ד הסכם ממון יוסי שאבי עוסק בנושא וניתן לקבל ממנו מידע חשוב.

עורך דין לחוזים – עריכה על פי החוק

עורך דין לחוזים מכין ועורך אותם בהתאם לדיני חוזים הקיימים בתחומים הספציפיים בהם הם נערכים. מדובר בפועל על מסמכים משפטיים שניתן לתקוף בבית משפט במטרה לכפות קיומם או סעיפים בהם. לכן, כל חוזה גם מנוסח בלשון משפטית המאפשרת זאת. הוא חייב לשקף את רצונותיהם וצרכיהם של שני הצדדים כפי שהם באים לביטוי בעל פה. החתימה עליו מחייבת אותם ומוכיחה שהם מסכימים לתכנים הרשומים, נוהגים על פיהם ואף מוכנים לדון עליהם בעת הפרות או בנסיבות אחרות כולל בבית משפט. לא ניתן להכניס בחוזים סעיפים המנוגדים לחוק. למשל, קביעת ריבית גבוהה מהחוקית הקיימת בעת עסקאות מכר, או במקרה שונה אחר כמו בסכסוכי עבודה – הכנסת סעיף בו צד אחד מוותר על זכויות המוקנות לו על ידי החוק וכן הלאה. חוזי נדל"ן הינם מהנפוצים הקיימים ונחשבים למורכבים מאוד וכוללים סעיפים רבים.

עורך דין חוזים יסייע בהקפדה על סעיפים חשובים

הקפדה על סעיפים חשובים ועל אלמנטים אחרים נדרשת מעצם חשיבותם המשפטית, שכוללת גם אפשרות לדיון בבית משפט. חוזים באים לעולם לאחר הסכמות בעל פה אותן הם משקפים. למילה הכתובה יש  משקל ומשמעות ובעת חילוקי דעות היא זאת הקובעת. עורך הדין יכול להכין חוזים מקיפים וממצים, ולעיתים, די בחוזים מקוצרים. הכול תלוי בנסיבות ובצרכים.

ייעוץ וליווי ע"י עו"ד חוזים

עו"ד יוסי שאבי עוסק בנושא ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא כולל ייעוץ פרטני בנושא המופנה אליו, הכנת מסמכים וחוזים, ייצוג וליווי ככל הנדרש. הוא בעל ידע רב וניסיון עשיר המגיעים ממתן שירותים מעולים ללקוחות רבים לאורך השנים, וכמובן, מלימודים, התמחויות והשתלמויות. הוא ישמח  לשרת לקוחות נזקקים.

עורך דין לחוזים

עו"ד חוזים יוסף שאבי

עורך דין חוזים מספק שירותים ללקוחות עסקיים, לאנשים פרטיים, למוסדות ממשל וציבור ועוד. הוא מכין חוזים בתחומים שונים על פי הסכמות שהושגו בעל פה על ידי הצדדים. ניתן למצוא נושאים שונים בתחומים מגוונים בהם נערכים חוזים כמו נדל"ן, ענייני משפחה ואישות, רכישות רכבים ונכסים אחרים ועוד. עו"ד יוסי שאבי עוסק בנושא וניתן לקבל ממנו מידע חשוב.

עורך דין חוזים – ניסוח על פי הוראות החוק

עורך דין חוזים חייב להכין את החוזה על פי הוראות החוק. אחת הסיבות היא שמדובר על מסמך משפטי שניתן לתקוף אותו בבתי משפט, זאת לכדי לכפות קיומו או סעיפים בו. לכן, כל הניסוח נעשה בלשון משפטית. משמעות אחרת היא שלא ניתן להכניס סעיפים המנוגדים לזכויות של מי מהצדדים או הסותרים את החוק. כך לדוגמא  בחוזה עסקי אסור לציין ריבית הגבוהה מהחוקית, בחוזה בנושא סכסוכי עבודה לא יכול צד אחד להכניס סעיף של ויתור על זכויות סוציאליות או שכר הנמוך משכר מינימום. חוזה טוב משקף את רצון שני הצדדים כפי שהוסכמו עליהם ומצמצם את האפשרויות לחילוקי דעות עתידיים. לא תמיד הדבר פשוט ולכן, מחייב מיומנות רבה. למילה הכתובה יש משקל ומשמעות והיא נכתבת בצורה שלא ניתן לפרש אותה אחרת. ניתן להכין חוזים מקיפים או מקוצרים אשר יענו על הצרכים. חוזה שכירות דירה, לדוגמא, הינו קצר יחסית. בוודאי, ביחס לחוזה מכירתה.

חוזי נדל"ן

חוזי נדל"ן למשל הינם מורכבים מאוד וכוללים סעיפים רבים. כל עסקת נדל"ן מחייבת בדיקות רבות על הנכסים, בדיקת נושאי מיסי, הסדרי תשלומים, הפקדת סכומי כסף בנאמנויות, סעיפים על הפרות קלות וחמורות ותרופות נגדן ועוד.

עו"ד יוסי שאבי עוסק בנושא ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ פרטני בנושא התיק, ייצוג, ליווי ככל הנדרש ועוד. ברשותו משרד בעל תשתית מעולה והוא ישמח להעמידו ולצרף אליו את כישוריו ויכולותיו לטובת כל לקוח נזקק. הוא בעל ידע רב וניסיון עשיר הנובעים מלימודים, התמחויות והשתלמויות וממתן שירותים איכותיים ללקוחות שונים לאורך השנים.

חוזי מכר לרכישה או מכירה של מקרקעין

אחד מסוגי החוזים הנפוצים ביותר שנחתמים מדי יום בין אנשים הם חוזי מכר של נכסים. חוזה שכזה חייב להיות מנוסח בצורה מדויקת מאוד, משום שמדובר בעסקה מאוד מורכבת אשר מעורבים בה, ברוב המקרים, סכומים גדולים של כסף. חוזה מכר שכזה חייב לכלול התייחסות למגוון רחב של פרמטרים, ביניהם הון עצמי, משכנתא, הלוואות, לוחות זמנים ועוד, ולא משנה אם מדובר ברכישת נכס חדש מהקבלן או ברכישת נכס יד שנייה. חשוב שהחוזה יכלול סעיף בו המוכר מצהיר שהוא לא הסתיר כל פרט שהוא בנוגע לנכס, סעיף בו הקונה מצהיר שהוא ערך את כל הבדיקות בנכס ומקבל אותו כמו שהוא כשהוא מתחייב לא לבוא בטענות למוכר אודות מצבו ועוד כהנה וכהנה סעיפים אשר מוסכמים על שני הצדדים. כמו כן, חשוב מאוד שחוזה מכר יבהיר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים מהו הדין כלפי מי מהצדדים אשר מפר אחד או יותר מסעיפי החוזה. על מנת להבטיח שהסכם מכר יכלול את כל הסעיפים הנדרשים להגנת הצדדים, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין דיני חוזים, אשר בקיא ומנוסה בתחום ויודע בדיוק כיצד לנסח חוזי מכר.

חוזי שכירות

כאשר מדובר בחוזי שכירות הנחתמים בין שני צדדים, יש חשיבות רבה לניסוח הסכם שייחתם על ידי שני הצדדים. אחרי הכל, כאשר אדם משכיר נכס לאדם אחר, חשוב שיהיה הסכם שבו כתוב שהשוכר מודע למצבו הנוכחי של הנכס ומוכן לשכור אותו במצב זה, הסכם שיבהיר ללא צל של ספק מה מותר לשוכר לעשות בנכס ומה לא, הסכם שיהיה לגמרי ברור ממנו מי אמור לשלם על תקלות כאלה ואחרות שמתרחשות בנכס וכמובן סעיפים נוספים כולל סעיף אשר מציין מה הדין במקרה שהשוכר מעוניין לעזוב את הנכס לפני תום תקופת השכירות. מכיוון שמדובר בנושא מאוד מורכב שמסתעף להרבה מאוד כיוונים, חשוב מאוד לחתום על חוזה שכירות אך ורק בליווי עורך דין.

אכיפת חוזים

במקרה שבו ישנו חוזה חתום בין צדדים, ואחד הצדדים החתומים מפר את המוסכם בו, הגורם שאליו יש לפנות הוא עורך דין אכיפת חוזים. עורך דין כזה מצוי בצורה מדויקת בכל האמור בחוקים הרלוונטיים, וידע בדיוק להגיד האם מדובר במקרה שבו ניתן לכפות את קיום החוזה או שעדיף לנקוט בצעד אחר כמו ביטול שלו לחלוטין. חשוב לדעת, כי ישנם מצבים בהם לא ניתן לכפות אכיפת חוזים, אם משום שהחוזה אינו בר ביצוע, אם משום שאכיפת החוזה דורשת מעורבות יתר של מערכת המשפט כל מכל סיבה אחרת. לאור זאת, חשוב מאוד שהתהליך כולו ילווה על ידי עורך דין דיני חוזים, אשר יוכל לספק את כל המטריה המשפטית וללוות את הלקוח עד השגת המצב האופטימלי עבורו בתנאים הקיימים.

הפרות חוזים

הסכמים צריך לקיים, אבל לצערנו לא תמיד כל מה שצריך לקרות אכן קורה. אם חתמתם על חוזה והצד השני הפר אחד או יותר מהסעיפים הכתובים בו ואשר עליהם חתמתם – אתם יכולים ואפילו צריכים לקבל פיצויים. במקרה כזה של חוזה שהופר חשוב מאוד לפנות לעורך דין המתמחה בתחום ואשר יסייע לכם לקבל פיצויים הולמים מהצד המפר.

עו"ד יוסף שאבי – התמחות מיוחדת בעריכת חוזים

עו"ד יוסף שאבי מתמחה בתחום של עריכת חוזים, ומלווה הרבה מאוד לקוחות בניסוח חוזים, באכיפת חוזים ובהשגת פיצויים בשל הפרות חוזים.
אם אתם לפני כניסה לעסקה חשובה כמו רכישה או מכירה של דירה, הקמת שותפות עסקית, העסקת עובדים או כל חוזה אחר – אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר לקביעת פגישת ייעוץ על מנת לנסח את החוזה המתאים והטוב ביותר עבורכם.

דילוג לתוכן