עו"ד ירושות

עוד לענייני ירושה

עו"ד ירושות יכול לייעץ ולייצג בנושאים שונים הקשורים בירושות הכוללים את אופן הכנת הצוואה. הייעוץ יכול להיות במישורים שונים שחלקם מהותיים ואחרים טכניים. סיטואציה אחרת היא כאשר יש צורך לממש צוואה ויש בעיות שונות בתהליך. בכל המקרים הללו, ואחרים נוספים, קיימת רגישות רבה בגלל שהנושאים קשורים ביחסי אחים ובני משפחה קרובים. עו"ד יוסי שאבי עוסק בנושא וניתן לקבל ממנו מידע חשוב.

עו"ד ירושות – יודע לתת את העצה הנכונה

עו"ד ירושות יכול לנהל כל תהליך היטב ועל פי הוראות החוק. למשל – עצות לסוג ולניסוח צוואה. כותב הצוואה יכול להחליט לשמוע את העצות ולכתוב את הצוואה בעצמו ואז היא נקראת צוואה בכתב יד. לחילופין, הוא יכול לבקש מעורך הדין להכינה ואז היא תיקרא צוואה בעדים. במקרה זה היא תנוסח היטב, תכלול את כל  האלמנטים הנדרשים ואף תיחתם על יד הבעלים בנוכחות עדים – מה משגביר מאוד את מהימנותה. המהימנות חשובה בגלל החשש למצב בו  אין מחלקים את הירושה שווה בשווה, ואז עלולות לצוץ התנגדויות בעת מימושה. המתנגדים לצוואה יכולים לערער לבית משפט עד 14 ימים מיום שהיא התפרסמה על ידי רשם הצוואות. הם יכולים לבקש פסילתה או ביטולה בטענות שונות. ככל שניסוח הצוואה ואופי הכנתה יהיו ברורים ומסודרים. כך, הסבירות לערעור על ידי מתנגדים קטנה מאוד.

חלוקת ירושה בפועל

חלוקת ירושה נערכת לאחר מות הבעלים ועורך דין יכול לסייע גם בייעוץ טכני לגבי אופי חלוקת הנכסים והכספים ועוד. הוא יכול גם לייעץ בנושא מיסוי הקיים בנסיבות אלו, בעת הרישומים של הנכסים ועוד.

שירות מאת עו"ד ירושות בנושא

עו"ד יוסי שאבי מתמחה בנושא ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי  המלווה ביחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ ספציפי לכל סיטואציה וכן ייצוג וליווי ככל הנדרש כולל בבתי משפט. הוא בעל ידע רב וניסיון עשיר המגיעים ממתן שירותים איכותיים ללקוחות רבים לאורך השנים, וכן, מהשתלמויות והתמחויות פרטניות בנושאים רבים. במשרדו קיימת תשתית מקצועית מעולה אותה הוא ישמח להעמיד לטובת כל לקוח נזקק.

עו"ד ירושות

עורך דין לענייני ירושה

עוד לענייני ירושה מייעץ ללקוחות ומייצג אותם בכל הנושאים הקשורים לירושות- כתיבת צוואה ומימושה, להתנגדות אליה, לחלוקת ירושות ועוד. כל התחומים הללו רגישים מאחר ומעורבים בהם כספים ורכוש המיועדים לאחים ולבני משפחה קרובים. לעיתים, יהיה צורך בניהול משא ומתן, בהכנת הסכמים בין הצדדים ועוד, ויש חשיבות למעורבות פעילה וחיובית שלו. עו"ד יוסי שאבי עוסק בנושא וניתן לקבל ממנו מידע חשוב.

עוד לענייני ירושה – יעיל ומקצועי

עוד לענייני ירושה יודע לספק את העצות הנכונות בעת הכנת הצוואה ובנוסף, לערוך אותה היטב ועל פי החוק. צוואה הנערכת במשרדיו מכונה צוואה בעדים והיא מהימנה מאוד, זאת בגלל הניסוח המוקפד והחתימה עליה בנוכחות עדים. כמובן, שהיא תיערך רק מול המצווה ולא בנוכחות הצדדים היורשים. כך לא יהיה ניתן לערער על חוקיותה. שירותים אחרים של עוד לענייני ירושה היא במצבים בהם מנסים לערער עליה אנשים אשר אינם מרוצים מאופן חלוקת הרכוש בה. מי שאמור לקבל חלקו בצוואה צריך לבקש צו קיום צוואה. אם קיים מתנגד, הוא אמור להביע התנגדות. יש לוחות זמנים חוקיים בהם ניתן לבקש את הבקשות הללו, מסמכים שיש לצרף ופרוצדורות אחרות אותם הוא מכיר.

תהליכי חלוקת ירושה

כאשר אין התנגדויות – אז יש צורך לחלק את הרכוש על פי מה שנכתב. במקרים בהם נערכים גישורים ומשפטים, יחולק הרכוש לפי פסיקות בתי משפט ותוצאות הגישורים. בכל מצב כזה ניתן לקבל ממנו ייעוץ לגבי אופי החלוקה, איך לממש נכסים, היבטי מיסוי קיימים, רישומים בטאבו ופעולות אחרות אותם יש לבצע עד לסיום כל החלק המאתגר הזה בחיים.

עורך דין ירושות אשר בקיא בתחום

עו"ד יוסי שאבי מתמחה בנושא ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי  המלווה ביחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ רלוונטי לכל מצב. בנוסף, ייצוג וליווי לאורך כל התהליך עד לסיומו המוצלח.  הוא בעל ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מלימודים, השתלמויות והתמחויות, וכן, ממתן שירותים איכותיים ללקוחות רבים לאורך השנים. הוא ישמח להעמיד יכולותיו וכישוריו, ואת התשתית הקיימת במשרדו לכל לקוח נזקק.

דילוג לתוכן