עו"ד הסכם ממון

הסכם ממון עורך דין

עו"ד הסכם ממון מספק שירותיו בנושא לבני זוג רבים הרוצים למסד את יחסיהם. הם מעוניינים לפרט תחילה את ההתחייבות הדדית ביניהם במסגרת הסכם ממון. הדבר יכול לקרות בנסיבות שונות. הסכם טוב ממסגר את הזכויות והחובות של כל צד כפי שבאו לביטוי בהסכמה בעל פה. עו"ד יוסי שאבי עוסק בנושא וניתן לקבל ממנו מידע חשוב.

עו"ד הסכם ממון – מנסח מפורט וברור

עו"ד הסכם ממון מכין את ההסכם בהתאמה לסיטואציה שלפניו ועל פי צרכי ורצונות שני הצדדים. קיימים מספר מצבים בהם ההסכם נדרש. מקרה מקובל ביותר הוא בעת זוגיות בפעם השנייה. הוא נערך, לעיתים, גם בעת נישואין ראשונים כאשר אחד מבני הזוג מגיע ממשפחה בעלת נכסים והון והשני הינו בעל הון קטן מאוד. כאן רוצה להבטיח צד אחד שחלק או מרבית הרכוש שהוא מביא עימו יישאר בבעלותו בעת  פרידה עתידית. ניתן לשכור שירותי עורך דין אחד שייצג את שני הצדדים אבל קיימת אפשרות שכל אחד ייוצג על ידי עורך דין מטעמו. השיקולים הללו נקבעים, לרוב, על פי מערכת היחסים הקיימת. בעת עריכת הסכם ממון חשוב להתגבר על בעיות רגשיות ואי נעימויות ולערוך את המסמך באופן משפטי וברור.

תוכן רב

הסכם ממון יכלול בתוכו אלמנטים חשובים והכרחיים בנוגע להסדרת רכוש מכל סוג שהוא בעת הפרידה. הסדרת וחלוקת תשלום, נושאים כספיים, הסדרים עבור דירת המגורים כולל שימוש בה לבן זוג חדש המגיע במסגרת פרק ב', קניין רוחני, מוניטין עסקי ונכסים אחרים קיימים. יירשמו בו סנקציות לכל מי שמפר או רימה בעת העריכה ועוד.

עריכה מקצועית של הסכם ממון בעזרת עו"ד

עו"ד יוסי שאבי עוסק בנושא ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא כולל ייעוץ, הכנת הסכם וליווי ככל הנדרש. הוא בעל ידע רב וניסיון עשיר המגיעים ממתן שירותים דומים ואחרים ללקוחות רבים לאורך השנים. בנוסף, מהשתלמויות, לימודים והכרת החוקים הקיימים. הוא ישמח להעמיד את התשתית הקיימת במשרדו לכל לקוח.

הסכם ממון עורך דין

הסכם ממון עורך דין יוסף שאבי

הסכם ממון עורך דין נערך עבור בני זוג הרוצים למסד יחסיהם ומעוניינים תחילה לקבוע הסדרים חשובים. הוא נדרש בסיטואציות שונות ובכל אחת מהן יותאם התוכן הרצוי. הסכם כזה חייב מנוסח בלשון משפטית ועל פי חוקים קיימים, זאת כדי שניתן יהיה לממש אותו היטב או לתקוף אותו בבית משפט במידה ואחד הצדדים יפר אותו. עו"ד יוסי שאבי עוסק בנושא וניתן לקבל ממנו מידע חשוב.

הסכם ממון עורך דין – מפורט מאוד

הסכם ממון עורך דין חייב להיות מפורט ולכלול את כל הנושאים הרלוונטיים והחיוניים. לרוב, מדובר על חלוקת רכוש, נכסים וכספים אך קיימים גם נושאים ספציפיים אחרים כפי שהוצגו על ידי המזמינים. ההסכם נדרש בנסיבות שונות. זוגיות שניה בפרק ב' היא אחת הנפוצות כייון שבמצב זה כל צד, לרוב, מביא עימו רכוש שהיה בבעלותו. מקרה אחר מתייחס כאשר מתקיימים נישואין בין צד עשיר לבין צד שני שאין לו כסף או רכוש ולכן הצד בעל הרכוש הרב יותר ירצה להגן על רכושו וירצה שחלוקת רכוש עתידית תיעשה על פי מפתח רצוי מבחינתו. אין הוא רוצה שרכושו הרב יילקח ממנו בעת פרידה. ההתייחסות בעת פרידה תהיה לבעלות על נכס משותף, נושאי משכנתא, הלוואות ומוצרים פיננסיים אחרים קיימים, בעלויות על תכולה ומיני פרטים אחרים.

הכנת הסכם ממון ע"י עורך דין מיומן

הסכם כזה נחשב לרגיש בגלל שמעורבים בו רגשות ואמוציות רבות. לכאורה, מיסוד יחסים נעשה לטובת חיים משותפים אבל כאן צריך להכניס הגבלות המנוגדות לרעיון של האיחוד. בעת חתימת הסכם כזה, רגשות רבים עלולים להפריע לשיקול הדעת וחשוב להתמקד בפן המשפטי והכרחי, על מנת לייצר מסמך ברור. למילה הכתובה יש משקל ומשמעות והיא זאת שתהיה מחייבת, כך שחשוב שההסכם הסופי יהיה מקובל על שני הצדדים.

ייצוג מקצועי

עו"ד יוסי שאבי עוסק בנושא ומומלץ לקבל ממנו שירות וייצוג מקצועי המלווה ביחס אישי. הוא כולל ייעוץ פרטני לכל סיטואציה וליווי לאורך התהליך. הוא בעל ידע רב וניסיון עשיר המגיעים, בין היתר, ממתן שירותים מוצלחים ללקוחות רבים לאורך השנים, מהתמחויות וההשתלמויות ועוד. הוא ישמח לשרת כל לקוח נזקק בין אם ותיק או חדש.

דילוג לתוכן